Patent Faydalı Model

Patent

Faydalı Model

Patent veya Faydalı Model tescili, sınırlı bir süre için patent/faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engellemek amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını tescil sahibine verir.

- Patentlenebilirlik Kriterleri :
1.Yenilik
2.Buluş Basamağı
3.Sanayiye uygulanabilirlik
Faydalı model tescilinde buluş basamağı kriterine uygunluk şartı aranmaz.

- Buluş niteliğinde olmadığı için patent/faydalı model tescili alınamayacak konular :
1.Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
2.Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.
3.Bilgisayar programları.
4.Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
5.Bilginin sunumu.

- Buluş niteliğinde olmalarına rağmen patent/faydalı model tescili alınamayacak buluşlar :
1.Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
2.Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
3.İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
4.Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
5.İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

- Faydalı model tescili ile korunamayacak buluşlar :
1.Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar.
2.Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar.
3.Biyoteknolojik buluşlar.
4.Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar.

- Patent/faydalı model hakkının sona erme sebepleri :
1.Koruma süresinin dolması.
2.Patent/faydalı model sahibinin hakkından vazgeçmesi.
3.Korumanın devamlılığı için ödenmesi gereken yıllık ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi.