Marka


 

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayı

Devamı

Patent

Faydalı Model

Patent veya Faydalı Model tescili, sınırlı bir süre için patent/faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tara

Devamı

Tasarım


 

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme ve

Devamı

Coğrafi İşaret ve

Geleneksel Ürün Adı

- Coğrafi İşaret :Coğrafi işaret, temel olarak bir yöresel ürün adını ifade eder. Bu anlamda coğrafi işaret

Devamı

Daha fazla bilgi için arayabilirsiniz

Telefon: +90 312 434 52 00