»  linkler

Türk Patent Enstitüsü
www.tpe.gov.tr

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
www.wipo.int

Dünya Ticaret Örgütü
www.wto.org

Avrupa Patent Ofisi
www.epo.org

A.B.D.Patent Ofisi
www.uspto.gov

Almanya Patent Ofisi
www.deutsches-patentamt.de

İngiltere Patent Ofisi
www.ipo.gov.uk

Danimarka Patent Ofisi
www.dkpto.dk

İsveç Patent Ofisi
www.prv.se

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
www.sanayi.gov.tr

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı
www.kosgeb.gov.tr

Tübitak
www.tubitak.gov.tr

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bilgi Ağı
www.kobinet.org.tr

« Geri Dön