»  Barkod Tescili

BARKOD TESCİL BELGESİ ALMAK İÇİN aşağıdaki evrakları göndermeniz yeterlidir.

1 – Vekaletname
Ekli linkteki vekaletnameyi doldurup imzalamanız yeterlidir. Vekaletnamenin noter onayına gerek gerek yoktur (dosyayı indir)

2 – GS1 üyelik başvuru formu
Firmanızın ve istenilen barkod ile ilgili tüm bilgileri içeren ekli formu doldurup imzalamanız yeterlidir. (dosyayı indir)

3- Noter Onaylı Taahhütname
Ekli taahhütname’yi doldurup notere onaylattırmalısınız. (dosyayı indir)

4 – Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
Muhasebecinizden onaylı 2012 yılına ait gelir tablosu.

4.a – Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.

4.b -Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu
Eğer firmanızın geliri yok ise boş gelir tablosunu göndermelisiniz.

5 – Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi.

ÜCRETLENDİRME

SİSTEM GİRİŞ ÜCRETİ
CİRO KATEGORİ 10 Basamaklı
(1-100 Çeşit Ürün)
9 Basamaklı
(1-1000 Çeşit Ürün)
8 Basamaklı
(1- 10 Bin Çeşit Ürün)
7 Basamaklı
(1-100 Bin Çeşit Ürün)
100 Milyon ve Üzeri A 1725.-TL 1950.-TL 2080.-TL 2275 .-TL
50 – 100 Milyon Arası B 1400.-TL 1565 .-TL 1690 .-TL 1950 .-TL
10 – 50 Milyon Arası C 1185.-TL 1305 .-TL 1435 .-TL 1630 .-TL
1 – 10 Milyon Arası D 860.-TL 980 .-TL 1175 .-TL 1305 .-TL
100 Bin – 1 Milyon Arası E 430.-TL 590 .-TL 720 .-TL 910 .-TL
0 – 100 Bin Arası ve
YENİ KURULANLAR
F 215 .-TL 295 .-TL 360 .-TL 460 .-TL
STANDART 1-10 Çeşit Ürün 1 Çeşit Ürün
540.-TL 270.-TL

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GS1 Firma Öneki ürünün üreticisi mi dağıtıcısı mı almalıdır?
GS1 sistemine göre ürünün marka sahibi (nerede veya kim tarafından üretildiğine bağlı olmaksızın) ürüne barkod numarası verilmesinden sorumludur. Ürünün marka sahibi, ürünün aynı zamanda üreticisi, dağıtıcısı, ithalatçısı veya perakendecisi olabilir.

2. TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik başvurusu ürün bazında mı yapılır?
Hayır. TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru firma bazında yapılır. Üyeliğe kabul edilen firma, tahsis edilen GS1 Firma Öneki ile ürün çeşitleri için barkod numaraları oluşturur.

3. TOBB-GS1 Türkiye’den GS1 Firma Öneki aldıktan sonra ne yapmalıyım?
Ürün numaralarının verilmesi ve verilen rakamların barkod sembolü haline dönüştürülmesi işlemi yapılmalıdır.

4. Adres ve unvan değişikliğinde ne yapmalıyım?
TOBB-GS1 Türkiye üyesi olan her firma, üyeliği devam ederken adres ve ünvan değişikliği yapmış ise adres ve ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesini bir yazı ile TOBB-GS1 Türkiye’ye iletmelidir.

5. TOBB-GS1 Türkiye’den aldığım GS1 firma önekimi başka bir firmaya devredebilir miyim?
TOBB-GS1 Türkiye üyelerine tahsis edilen firma öneklerinin başka gerçek veya tüzel kişilere kullandırılmasına izin verilmemektedir. Ancak TOBB-GS1 Türkiye tarafından onay verilmesi halinde üyeliklerini devredebilirler.

6. Önekle numaralandırabileceğim ürün sayısı dolduktan sonra piyasa çıkacak yeni ürünümü nasıl numaralandırabilirim ve barkodlayabilirim?
Ürün kotanız tükenmiş ise TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurarak yeni bir GS1 Firma Numarası alabilirsiniz.

7. Yıllık aidatımı nasıl ödeyeceğim?
TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar yıllık aidatlarını her yıl Eylül ayı içinde TOBB-GS1 Türkiye’nin banka hesabına öderler. Yıllık aidat, firmanın üye olduğu yıl ödenmez. Yıllık aidat tutarı her yıl TOBB-GS1 Türkiye tarafından belirlenerek üye firmalara yazı ile duyurulur. Yıllık aidat duyurularının sağlıklı olarak üye firmalara duyurulabilmesi için üye firmaların güncel adreslerini TOBB-GS1 Türkiye’ye bildirmeleri gerekmektedir.

8. ABD’den ithal ettiğim ürünün barkodunu Türkiye’de okutabilir miyim?
EVET. ABD ve Kanada’da numaralanan ürünler, UPC barkod alfabesi ile simgelenmektedir. Eğer barkodu okuyacak optik okuyucu UPC barkodunu okumaya ayarlanmış ise ABD’den ithal edilen ürünün barkodu Türkiye’de okutulabilir. Barkod okuyucunun UPC barkodunu okutmak üzere ayarlanmasını sağlamak için barkod okuyucunun satıcısı firmadan destek alınmalıdır.

9. Amerika veya Kanada’da çalıştığım firma benden UPC (Universal Product Code – Evrensel Ürün Numarası) barkodu talep ediyor. Ne yapmalıyım?
UPC Numarası, Amerika ve Kanada firmaları tarafından kullanılmakta olan 12-basamaklı bir barkod numarası çeşididir.
GS1 Sisteminin gelişerek küresel bir hal alması ve tüm dünyada tek sistem olarak kullanılabilmesi amacıyla, GS1 US (A.B.D.) ve GS1 Canada (Kanada) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm A.B.D. ve Kanada perakende firmalarının GTIN-8 (EAN-8) ve GTIN-13 (EAN-13) barkodlarını okuyabileceklerini açıklamışlardır. “Gündoğumu 2005″ (Sunrise 2005) olarak adlandırılan bu girişim 1997 yılında açıklanmıştır.

Ancak bazı A.B.D. ve Kanada firmaları hala iş ortaklarının UPC barkodu kullanmalarını talep etmektedirler. Bu gibi özel durumlarda, GS1 Sistemine üye olan firmalarımız, GS1 Sistemi barkod numaralarından farklı olarak bir UPC numarası tahsisi için TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurabilirler ve TOBB-GS1 Türkiye, GS1 US (A.B.D.) aracılığı ile bu numarayı kendilerine tahsis edebilir. UPC numarası tahsisi için başvuran firma, UPC numarası tahsisi isteğine dair bir dilekçe ve UPC Numarası talep eden A.B.D. veya Kanada firmasından bu isteği belgeleyen bir yazı ile TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurmalı ve UPC numara tahsisi bedeli için TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemelidir.

10. Piyasadan çekilen bir ürünün numarasını yeni bir ürüne verebilir miyim?
Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiğinde, bu ürünün numarası 4 yıl (48 ay) boyunca başka bir ürün için kullanılamaz. Bu süre tamamlandıktan sonra aynı numara başka bir ticari ürün için kullanılabilir. Numaranın kullanılamayacağı 4 yıllık süre, ürünün dağıtım kanalına sunulduğu son tarihten başlayarak hesaplanır. Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 30 ay sonra yeniden kullanılabilir.

11. Okunamayan barkodlar için nereye başvurulur?
TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurularak barkodun okunamama nedeni ücretsiz olarak tespit edilir Uluslararası kabul gören doğrulama raporu verilir.

12. Barkod ambalaj üzerinde nereye konmalıdır?
Barkod sembollerin ambalaj üzerindeki yeri, kullanılacak barkod standartına,sembollerin tekliği kuralına, belirsiz yüzeylere sembol yerleştirme kuralına, sembol ve barkod okuyucu arasındaki mesafeye, baskı çeşitlerine ve sembolün basılacağı yüzeye bağlı olarak tespit edilmelidir.

13. Promosyon uygulamalarında barkod nasıl olmalıdır ?
– Ürünün boyutunda ve ağırlığında bir değişiklik yapılmış ise,
– Ürünün paketine bağlı olarak bir fiyat indirimi yapılmış ise, (Örneğin üçlü paket alana 2’li paket fiyatı uygulanması)
– Ürünün paketine ücretsiz bir ürün veya hediye kuponu eklenmiş ise,
Yeni bir ürün numarası verilmelidir.

14. Kolinin barkodu ile kolinin içindeki ürünün barkodu aynı mı olmalıdır?
Hayır. Kolinin içindeki ürünün üzerindeki barkodda yer alan ürün numarası ile kolinin barkodundaki ürün numarası,ürünün kolisi ile ürünün paketini birbirinden ayırdetmek için farklı olmak zorundadır.

« Geri Dön