»  Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke
ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.
Coğrafi işaretler,
– Menşe adı
– Mahreç işareti
olarak ikiye ayrılmıştır.

Menşe Adı
Bir ürünün
– Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması,
– Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan
kaynaklanması,
– Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması
durumunda “menşe adını” belirtir.

Mahreç İşareti
Bir Ürünün
– Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması,
– Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması,
– Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde
yapılması, durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

Korumanın Sağladığı Haklar
Coğrafi işaret tesciline sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme
hakkına sahiptir:
– Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki
ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari
amaçlı kullanımı,
– Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde
ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı; veya korunan adın
tercümesinin kullanımı; veya ‘stilinde’, ‘tarzında’, ‘tipinde’, ‘türünde’, ‘yöntemiyle’,’orada üretildiği biçimde
veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı,
– Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında, veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede
doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama
veya belirtiye yer verilmesi,
– Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek
diğer herhangi bir biçimde sunulması.

« Geri Dön