»  Faydalı Model

Faydalı Model :
Araştırma ve inceleme işlemleri bulunmamaktadır. Diğer sistemlere göre daha kısa
sürede belge alınabilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin talebi üzerine faydalı model başvuruları için de
araştırma raporu düzenlenir. Bu sistemde başvuru yayınlandıktan itibaren üç ay içinde üçüncü kişiler
itiraz edebilirler. İtirazlar başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi karşı görüşlerini bildirebilir ya da
istemlerde değişiklik yapabilir ya da itiraza rağmen belge talep edebilir. Faydalı Model 10 yıl koruma
sağlar. Koruma süresi uzatılamaz.

Kullanma Zorunluluğu :
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma
zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde
gerçekleştirilir.
Patent Hakkının sona Erme Sebepleri :
1. Koruma süresinin dolması;
2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

FAYDALI MODEL
Faydalı Model :
Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belli bir süre koruma
sağlayan bir sistemdir. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman
hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz
olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş
yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Koruma Şekli ve Süresi :
Patent sahibine tanınan koruma, faydalı model belgesi sahibine de aynen tanınır.
Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz.
Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili :
Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir.

Yıllık Ücretler :
Bir patent veya faydalı model başvurusu veya tescilinin korunması için gerekli olan ve yıllık ücretler,
koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay
ve gündür.

« Geri Dön