»  Patent

Buluş :
Teknoloji alanındaki belirli bir sorunun çözümü olarak tanımlanır. Buluş kavramı, patent hukukunun
temelini oluşturur. Buluşlar; buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanması ile teknik,
ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak
için patent veya faydalı model belgesi verilerek korunur.

Patent :
Buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma gibi tüm hakların
sağlanmasıdır. Yani; buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya
satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patent Verilerek Korunacak Buluşlar :
Bir buluşun patent tescili ile korunabilmesi için sahip olması gereken üç temel özellik aşağıda
belirtilmiştir.
1. Yenilik
2. Tekniğin bilinen durumunu aşaması
3. Sanayiye uygulanabilir olması
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar :
1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili
teşhis usulleri.

Patent Verilerek Korunamayacak Buluşlar :
1. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan
yetiştirilmesi usulleri.

Türkiye’de Buluşlara Sağlanan Koruma Sistemleri :
İncelemesiz Patent : Ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli ancak süresi
nispeten kısıtlı 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemesiz patentte başvuru sahibi veya üçüncü
kişiler tarafından 7 yıllık sürenin bitiminden önce inceleme talebinde bulunulabilir. Ve inceleme sonucu
olumlu olursa, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreli incelemeli patent verilir.
İncelemeli Patent : İşlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, basvurunun
patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna
dayanarak verildigi için daha saglam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. İncelemeli
patent 20 yıl koruma saglar.

« Geri Dön