PATENT

Buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma gibi tüm hakların sağlanmasıdır.

FAYDALI MODEL

Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belli bir süre koruma sağlayan bir sistemdir

MARKA

Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işareti markadır.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

"Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

COĞRAFİ İŞARET

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI

Entegre devre topografyası ile ; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü kastedilmektedir.

BARKOD TESCİLİ

Barkod, Otomatik Veri Toplama uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlayan kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve okuyucu cihazlar tarafından okunabilmesini sağlayan işaretlerdir.