Marka

  

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarete denir.

Devamı...

Patent

Faydalı Model

Buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma gibi tüm hakların sağlanmasıdır.

Devamı...

Tasarım

  

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Devamı...

Coğrafi İşaret ve

Geleneksel Ürün Adı

Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden tescil şartlarına uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.

Devamı...

Yardım mı lazım ?

0 operators online

End Chat

There was an error during connecting to the geolocalization server

Enter your email and press ENTER to receive replies directly to your mailbox

Start chatting

Enter your name and your email for start an instant conversation with us

Start Chat